נספח 6 (זיהום אוויר) באמנת MARPOL

הפוסט הראשון תחקר את האירוע הנשקף מהתמונה מטה: פליטת עשן שחור ממיכלית במפרץ חיפה. זה אפשר ואפילו לא בניגוד לחוק מפני שישראל לא חתומה על סעיף 6 ב'אמנת מרפול'.

מיכלית מעשנת ומזהמת 4.4.2016

מיכלית מעשנת, עוגנת במקשר הימי של תש"ן, מפרץ חיפה 4.4.2016 17:22; ספינת שירות / נתב של נמל חיפה מתקרבת אליה (נראית ככתם משמאל).

 נשמו עמוק, זו רק ההתחלה.
מודעות פרסומת