זורים חול

לא ברור מאיפה החול הזה

את החול שנשטף מהחוף מנסים למלא בחול אחר שמגיע מקרקעית הים

לייתר דיוק משפריצים חול, קצת כהה מידי לטעמי, קצת מטיב לא ידוע. לא ברור מה איכותו של חול זה.

התמונה מחוף קריית חיים, משקפת את המאבק באיתני הטבע: הים לקח (את החול) והאדם מחזיר, או אולי פעילות האדם גרמה לים לקחת ולאדם לנסות ולהחזיר. צבע החול אינו מוצלח, ופעילי איכות הסביבה מעוניינים שייבדק במעבדה מוסמכת, שכן קרקעית מפרץ חיפה מלאה בסחופת מנחל הקישון, בוצה לא ידידותית בלשון המעטה, עם יותר משרידים תעשייתיים מסוכנים לציבור. הכלל הברור הוא שככל שמתקרבים למוצא הקישון כך מזוהם יותר. אבל, בעבר כבר נהגו לאסוף בוצה מזוהמת מהקישון ולהשליכה בלב ים כך שקשה לדעת. בנוסף, מי הקישון אמורים להיות מתוקים, ומי הים התיכון מלוחים. מה ששוקע בנחל לא חייב לשקוע בים ויכול לנדוד עם הזרמים הגלים והרוח. כך שלא הייתי סומך על החול הכהה הזה בשום מקרה.

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תגובתו לעניין החול, החשד בכשרותו וכדומה:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/May2016/Clean-Sand-Krayot-Coast.aspx

 

פרסום או תגובת המשרד להגנת הסביבה (4.5.2016):

פרויקט הזנת חול ים נקי לאורך קו החוף בקריית חיים וקריית ים, שמבצעת חברת נמלי ישראל לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה, צפוי להסתיים בתוך כשבוע – בהתאם לתנאי הים ומשתנים נוספים. הפרויקט החל בסוף אפריל 2016, ועד כה הוזרמו 58 אלף מ"ק מתוך 70 אלף מ"ק מתוכננים.
הזרמת החול, שמקורו במפרץ חיפה, מתרחשת בעקבות תהליך סחף אדמה חולי (ארוזיה) משמעותי בחופי הקריות, הנובע מסערות החורף בים והשפעת התשתיות הקיימות במפרץ חיפה. בתהליך מלאכותי זה מוסיפים חול לקטעי חופי ים באמצעים טכנולוגיים.
החול המשמש להזנת החופים בקריית חיים וקריית ים – רצועה באורך של כ-2 ק"מ – נלקח מחלקו המערבי ביותר של שובר הגלים. החול המוזרם עבר בדיקות, דיגומים ואנליזות במעבדות שאושרו על-ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה, מהן עלה כי הוא נקי וכי אין בו ריכוז מתכות או זיהום אורגני בריכוזים החורגים מהתקנים.
לשם שמירה על בריאות התושבים, דרש המשרד להגנת הסביבה מחברת נמלי ישראל אף לבצע בדיקות נוספות של זיהום אורגני כללי, לדוגמת שפכי ביוב וזיהום מתוצרי נפט (הידרוקרבונים) טרם השימוש בחול. כמות החומר האורגני שנמצאה בדגימות לא חרגה מאחוז המאפיין חול ים נקי, ובדגימת החומרים ההידרוקרבונים לא נמצאו ריכוזים מעל סף הגילוי של מכשיר המדידה.
יצוין, כי חול הים מוזן כאשר הוא רטוב, דבר המתבטא בגוון כהה יותר מאשר זה המאפיין חול ים יבש. כמו כן, בשל סחף החול המוגבר באזור, חופי הקריות מכילים יותר חול שהוא בעל גוון צהוב בהיר ומקורו בדיונות וסלע הכורכר שמתפרק, ופחות חול שמקורו בים – הידוע בצבעו הכהה יותר, וגם לכן מתרחשים הבדלי צבע.

 

 

מחזירים את החול אל החוף

מלאכת החזרת החול לחוף הים של קריית חיים החלה. ספינה קפריסאית בשם EDT KYROS עוסקת בכך עם סירות עזר ומתקנים.ספינה קפריסאית עוסקת בהשבת החול אל החוףEDT KYROS in Haifa 20-4-2016 הספינה הקפריסאית שעוסקת בהשבת החול אל החוף

נספח 6 (זיהום אוויר) באמנת MARPOL

הפוסט הראשון תחקר את האירוע הנשקף מהתמונה מטה: פליטת עשן שחור ממיכלית במפרץ חיפה. זה אפשר ואפילו לא בניגוד לחוק מפני שישראל לא חתומה על סעיף 6 ב'אמנת מרפול'. פרטים נוספים כאן.

מיכלית מעשנת ומזהמת 4.4.2016

מיכלית מעשנת, עוגנת במקשר הימי של תש"ן, מפרץ חיפה 4.4.2016 17:22; ספינת שירות / נתב של נמל חיפה מתקרבת אליה (נראית ככתם משמאל).

 נשמו עמוק, זו רק ההתחלה.